Jsme proto, aby každý pomáhal ve svém regionu!

Našim partnerem, kterému pomáháme je spolek: NIKDY NEJSI SÁM... 

www.nikdynejsisam.eu

PŘIDEJTE SE K NÁM, JE TO JEDNODUCHÉ:  NIKDY NEJSI SÁM ...

co dělají?

 • organizování mimoškolní činnosti pro děti a  mládež s postižením
 • organizování setkání rodin, které pečují o své blízké
 • podpora všech činností, které obohacují a zkvalitňují život osob s postižením
 • spolupráce s jinými spolky, zařízeními, školami, které se zabývají podporou a zlepšováním života osob s postižením

Vedlejší činnost spolku

 • pořádání akcí, jejichž výtěžek bude použit na účely hlavní činnosti
 • spolupráce s charitativními a humanitárními organizacemi
 • podpora iniciativ zabezpečujících zlepšování kvality života handicapovaných osob
 • výchova k samostatnosti a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti
 • vytváření podmínek k integraci postižených osob do společnosti
 • prosazování lidských práv osob s postižením
 • spolupráce se státními orgány na všech úrovních

Zajímavosti

PSYCHICKÉ PORUCHY U DĚTÍ - Jak rozpoznat zlobení od vážné nemoci

Český zázrak zvaný MÍČKOVÁNÍ – léčí nemoci dýchacích cest, skvělý pro kojence

Jaké to je? … slyšet o nemoci svého dítěte

Slovník sociálního zabezpečení

Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte

Jan Michalík: Metodický průvodce rodiče dítěte se zdravotním postižením (nejen) na základní škole

 Časopis Zvoní

 

Žádná položka